ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Szanse rozwojowe przedsiębiorstw

J. Kotowicz-Jawor

ABSTRAKT: Zasadniczymi endogennymi determinantami zdolności rozwojowej podmiotów gospodarczych obok przyjętej przez nie funkcji celu i stosowanych strategii konkurencyjnych jest zdolność akumulacyjna, stan i struktura kapitału trwałego, jakość kapitału ludzkiego, przedsiębiorcze zarządzanie, skłonność do inwestowania i zdolność innowacyjna. Przedmiotem naszych zainteresowań będzie próba oceny szans rozwojowych polskich firm w aktualnych warunkach ich funkcjonowania w sferze majątkowej, diagnoza ich możliwości akumulacyjnych, aktywności inwestycyjnej i innowacyjności. Stan i struktura kapitału trwałego Istotnym uwarunkowaniem procesów rozwojowych w nadchodzących latach będzie wciąż jeszcze wysoki stopień zużycia majątku trwałego w całej gospodarce narodowej, przy narastających dysproporcjach między sferą produkcyjną i pozaprodukcyjnymi sekcjami gospodarowania. Wprzemyśle wskaźnik stopnia zużycia wynosi 53,9%, podczas gdy w usługach rynkowych przeciętnie 31,5%. Poza górnictwem, rolnictwem i edukacją (!), gdzie zwiększył się stopień dekapitalizacji majątku trwałego, we wszystkich sekcjach gospodarowania nastąpiła w ostatnich latach niewielka poprawa jego stanu. Jednocześnie zmianie kierunków alokacji inwestycji na rzecz rozwoju dziedzin pozaprodukcyjnych i procesowi stopniowej serwicyzacji gospodarki towarzyszyło narastanie dysproporcji stanu majątku trwałego na niekorzyść przetwórstwa przemysłowego, w tym dziedzin wysokiej techniki. W całej sferze produkcyjnej stopień zużycia aktywnych składników majątkowych wynosi 61,5%, w tym w sekcji najważniejszej dla modernizacji gospodarki, tj. przemyśle maszyn i urządzeń, osiąga on 75,0%, dorównując schyłkowemu górnictwu (77,0%). W innych przemysłach wysokiego przetwórstwa wska.nik zużycia maszyn i urządzeń wynosi około 60% (produkcji maszyn biurowych i komputerów 65,7%, maszyn i aparatury elektrycznej 60,4%, produkcji sprzętu RTV 59,2%). W najnowsze aktywne składniki majątkowe wyposażone są tradycyjne przemysły niskiego przetwórstwa jak przemysł tytoniowy (stopień zużycia 34,2%), drzewny (41,3%), spożywczy (48,9%).

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 1

W numerze:

Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Nauka, innowacje, technologia XX wieku. Refleksje społeczno-ekonomiczne
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej
B. Pietrzak
ABSTRAKT | PDF
Nowa gospodarka - aspekt informacyjny
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Złożone, dynamiczne systemy adaptacyjne jako perspektywa badawcza ewolucji współczesnej gospodarki
T. Kasprzak
ABSTRAKT | PDF
Dzieje bankowości polskiej do 1914 r. w zarysie
A. Jezierski
ABSTRAKT | PDF
Intelektualizacja przedsiębiorczości. Intelektualizacja przedsiębiorstw (tło badań empirycznych)
S. Kwiatkowski
ABSTRAKT | PDF
Szanse rozwojowe przedsiębiorstw
J. Kotowicz-Jawor
ABSTRAKT
Nurt ekonomiczny w badaniach społeczeństwa informacyjnego
D. Dziuba
ABSTRAKT | PDF
Wpływ orientacji eksportowej na produkcję przemysłową w Polsce: efekty zewnętrzne czy różnice w produktywności?
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Przedmiot i podmiot działania samorządu terytorialnego
A. Kopańska
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
R. Domański, R. Kokoszczyński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
A. Springer, I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016