ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej

B. Pietrzak

ABSTRAKT: Występujące w literaturze twierdzenia o utrwalaniu się tendencji związanej z globalizacją międzynarodowych stosunków ekonomicznych odnoszą się przede wszystkim do procesów finansowych. W tej bowiem sferze elastyczność kapitału, jego mobilność, a także możliwości dostosowania się do różnego typu sytuacji i warunków działania są wyjątkowo duże. Trzeba jednak już w tym miejscu stwierdzić, iż te cechy kapitału finansowego, stanowiące o szczególnych możliwościach jego pomnażania, mogą, ze względu na dużą wrażliwość na zmieniające się warunki funkcjonowania w poszczególnych krajach czy regionach świata, stawać się przyczyną wielu negatywnych konsekwencji zarówno dla instytucji czy krajów go eksportujących, jak i importujących. Ostatnich kilka lat potwierdziło niestety te spostrzeżenia. Obok niewątpliwych sukcesów, w gospodarce światowej obserwujemy szereg sytuacji kryzysowych, które są szczególnie niebezpieczne w sferze finansów przyjmują najczęściej postać kryzysów walutowych, ale ich reperkusje zaczęły ujawniać się również w innych ogniwach systemu finansowego (kryzys finansowy) czy też całego systemu gospodarczego i poszczególnych członów polityki ekonomicznej (kryzys ekonomiczny). Wprawdzie przynajmniej dotychczas te krajowe czy też regionalne sytuacje kryzysowe nie przerodziły się w kryzys ogólnoświatowy, ale obawy przed takim możliwym scenariuszem wyzwoliły szczególną reakcję ze strony rządów poszczególnych państw czy też organizacji i instytucji międzynarodowych w postaci formułowania różnego typu propozycji, które z jednej strony ograniczałyby skutki owych zaistniałych już sytuacji kryzysowych, a z drugiej strony zapobiegałyby tworzeniu sprzyjających warunków kryzysogennych. Są to reakcje na kryzysy, ich konsekwencje i gro.bę zdeformowania, a nawet zniszczenia struktur i mechanizmów tworzonego przez długi okres i wielkim wysiłkiem międzynarodowego systemu finansowego. Jednymi z propozycji są koncepcje, które określa się jako próbę reformowania światowego systemu finansowego albo ideę tworzenia nowej międzynarodowej architektury finansowej. Analiza problemów z tym związanych oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy jest to trwała tendencja, czy też tylko dora.ne, okresowe działanie, będą przedmiotem prezentowanego artykułu.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 1

W numerze:

Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Nauka, innowacje, technologia XX wieku. Refleksje społeczno-ekonomiczne
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej
B. Pietrzak
ABSTRAKT | PDF
Nowa gospodarka - aspekt informacyjny
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Złożone, dynamiczne systemy adaptacyjne jako perspektywa badawcza ewolucji współczesnej gospodarki
T. Kasprzak
ABSTRAKT | PDF
Dzieje bankowości polskiej do 1914 r. w zarysie
A. Jezierski
ABSTRAKT | PDF
Intelektualizacja przedsiębiorczości. Intelektualizacja przedsiębiorstw (tło badań empirycznych)
S. Kwiatkowski
ABSTRAKT | PDF
Szanse rozwojowe przedsiębiorstw
J. Kotowicz-Jawor
ABSTRAKT
Nurt ekonomiczny w badaniach społeczeństwa informacyjnego
D. Dziuba
ABSTRAKT | PDF
Wpływ orientacji eksportowej na produkcję przemysłową w Polsce: efekty zewnętrzne czy różnice w produktywności?
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Przedmiot i podmiot działania samorządu terytorialnego
A. Kopańska
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
R. Domański, R. Kokoszczyński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
A. Springer, I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016