ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Konkurencyjność gospodarki chilijskiej

U. Żuławska

ABSTRAKT: Gospodarka chilijska nieco wcześniej niż inne gospodarki krajów średnio zaawansowanych w rozwoju gospodarczym stała się przedmiotem daleko idącej liberalizacji, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Po latach socjalizującego eksperymentu pod rządami Frontu Jedności Ludowej i prezydenta Salvadora Allende (1970-1973) od 1974 do 1979 roku przeprowadzono radykalną reformę gospodarki przy pomocy wykształconych w USA ekspertów (tzw. Chicago Boys), która na przełomie lat 70. i 80. XX w. zaowocowała utworzeniem najbardziej liberalnego systemu gospodarczego w Ameryce Łacińskiej. W latach kryzysu zadłużeniowego wystawiony on został na poważną próbę. Podczas jednak gdy zbyt szybka, niezostawiająca czasu na upowszechnienie się mechanizmó w pełni rynkowych liberalizacja wewnętrzna musiała być czasowo cofnięta, kontakty z zagranicą nie zostały w czasie kryzysu ograniczone ani też poddane znacznie ostrzejszym rygorom. Przywrócenie w 1988 roku demokratycznej formy rządu także nie pociągnęło za sobą konsekwencji w postaci zmiany polityki gospodarczej w zakresie stosunków z zagranicą. Dopiero lata dziewięćdziesiąte i kilkuletnia hossa na rynku finansowym doprowadziły do pewnego sterowania przepływami kapitałowymi. Perturbacje na rynkach finansowych w wyniku tzw. kryzysu azjatyckiego skłoniły Chilijczyków do usunięcia owych barier.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 7

W numerze:

Czynniki ruchliwości dochodowej w krajach transformacji gospodarczej
B. Górecki, K. Kuhl
ABSTRAKT | PDF
Imitation and Transition: Transition Report Commentary
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na działalność eksportową firm krajowych w Polsce
A. Bedi, A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Szkodliwa polityka realnej aprecjacji kursu złotego
W. Bień
ABSTRAKT | PDF
O prognozach
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Konkurencyjność gospodarki chilijskiej
U. Żuławska
ABSTRAKT | PDF
Przeprowadzanie segmentacji przedsiębiorstw za pomocą drzew klasyfikacyjnych
M. Lasek, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Wartość czasu podróży prywatnych w Polsce
A. Bartczak
ABSTRAKT | PDF
Oszacowania skal ekwiwalentnych oparte na systemie równań popytowych ELES
J. Ciecieląg
ABSTRAKT | PDF
Dezintegracja i integracja. Polskie prowincje przed i po odzyskaniu niepodległości
C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka
ABSTRAKT | PDF
Dydaktyka w szkole wyższej: O współzainteresowanych, kotach z Cheshire i wróżbitach: Zmieniające się wyobrażenia o uniwersytecie
G. Neave
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001