ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Europeizacja polskiej polityki ekologicznej na przykładzie dyrektywy azotanowej

Z. Karaczun

ABSTRAKT: The paper examines how the process of European integration influences the development of Polish environmental policy. One of the Nitrate Directive's objectives is to reduce nitrate emissions from agricultural sources to groundwater and surface water. The Implementation of all the Directive's requirements is a difficult task therefore, it should be expected thatmost of the Accession Countries will have problems with establishing efficient measures to protect water resources. It is especially true for Poland, as agriculture is the main source of income for over 11% of the country's population.

The process of implementing the Nitrate Directive in Poland is a good example of how European integration influences the development of environmental policy in the Accession Countries. When the European Treaty between Poland and the EU came into force, on 1st February 1994, it became clear that Poland's activities would be aimed at joining the European Union. The process of creating an appropriate institutional structure was launched to facilitate Polish accession to the European Union and a special procedure was adopted to ensure compliance of new legal regulations with the requirements of EU legislation. This paper tries to answer the following questions: What is the role of Europeanization in the development of Polish ecological policy? How does the process influence administration as well as environmental policy objectives? Is Poland prepared to follow the present and future EU environmental policy objectives?

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 15

W numerze:

Unia Ekonomiczna i Monetarna - wyzwania fiskalne: wnioski dla nowych krajów członkowskich UE
S. Bukowski
ABSTRAKT | PDF
Dług komunalny polskich samorządów na tle krajów Unii Europejskiej
A. Alińska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ rezerw na rentowność publicznych spółek akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Europeizacja polskiej polityki ekologicznej na przykładzie dyrektywy azotanowej
Z. Karaczun
ABSTRAKT | PDF
Arabia Saudyjska na drodze przemian. Próba budowy gospodarki otwartej na Świat
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym
D. Mongiało
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje zakupów impulsywnych w hipermarketach na podstawie modelu monopolu wieloproduktowego
L. Morawski, A. Pugacewicz
ABSTRAKT | PDF
Pojęciowo-definicyjne zagadnienia polityki celnej w teorii i praktyce
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Szwedzki model państwa dobrobytu: upadek czy adaptacja?
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016