ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Podatek akcyzowy w Polsce i jego znaczenie fiskalne

J. Śmiechowicz

ABSTRAKT: Despite its selective nature, the excise duty is one of themost effective sources of the state budget revenues. A fundamental influence on the receipts from this source is exercised by: the kinds and number of articles recognized as excisable and the volume of their sales in the country and of their imports, the excise duty rates, the extent of granted allowances and exemptions, as well as the efficiency in collecting the revenues from this duty.

The range of excise duty applicability is very large and covers a great number of articles, many of them of no significant fiscal importance. At the same time, the list of allowances and exemptions introduced both by acts of Parliament or by ordinances of government bodies is excessively extended. The bulk of revenues obtained from the excise duty comes from taxation of alcoholic beverages, tobacco articles and fuels, while the source of greatest importance is the duty on domestic sales of goods that, in 1994-2001, provided on average 87.7% of the total excise duty revenues. The taxation of imports played a much smaller role.

The rates of excise duty burden are relatively high and since the start of their functioning have been many times modified. However, in recent years a trend towards stabilizing the excise duty rates, and even towards reducing some of them, can be observed.

Excessive excise rate duties led to deterioration in the condition of the spirits, wine and tobacco branches. Financial difficulties of some firms, especially those producing alcoholic beverages, led to accumulation of arrears in the discharge of their excise duty liabilities and to remission of a part of their indebtedness on that score.

The excise duty is a flexible source of budget revenues and it is the Minister of Finance who plays the role of the main author of the state's policy in this area. He has broad powers in shaping the rates and introducing the allowances and exemptions and, consequently, in shaping the revenues from the excise duty. The excessive authority of the Minister of Finance and the use of excise duty as a source of additional revenue whenever the budget is in critical situation is often subject for criticism.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 13

W numerze:

Stabilizujące efekty pasma dopuszczalnych wahań kursu walutowego. Doświadczenia Polski z lat 1995–2000
P. Gierałtowski
ABSTRAKT | PDF
Błędne fakturowanie jako reprezentacja „szarej strefy” w handlu zagranicznym Polski
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Wiedza - interpretacja infologiczna
B. Stefanowicz
ABSTRAKT | PDF
Metoda r - substytutem metody najmniejszych kwadratów
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Dobra publiczne w usługach finansowych
J. Solarz
ABSTRAKT | PDF
Zróżnicowanie aspiracji zawodowych młodych pracowników w Polsce - wnioski na podstawie danych BAEL
J. Kudła, P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
Wpływ czynników demograficznych na sytuację polityczno-ekonomiczną Arabii Saudyjskiej
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego
M. Jastrzębska
ABSTRAKT | PDF
Weryfikacja hipotezy o "środowiskowej krzywej Kuznetsa" na przykładzie emisji dwutlenku węgla w krajach OECD
A. Kukla-Gryz
ABSTRAKT | PDF
Rozwój społecznego budownictwa czynszowego w Polsce
A. Białek-Jaworska
ABSTRAKT | PDF
Podatek akcyzowy w Polsce i jego znaczenie fiskalne
J. Śmiechowicz
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
T. Odziemczyk, A. Różycka
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
J. Garczarczyk
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016