ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Szwedzki model państwa dobrobytu: upadek czy adaptacja?

W. Rutkowski

ABSTRAKT: In the paper, attempt was made to verify the not uncommon opinion about the collapse of the Swedish welfare state model. The first part of the paper was devoted to description of the Swedish model. Attention was drawn, among other things, to its features such as: the high level, universality and equality of social rights of all the citizens, the full employment policy and the solidaristic wage policy. Especially the Swedishmodel's particularity, i.e. the very high level of social expenditures was stressed and, in this connection, their size, structure and financing sources were presented. Then, the principles of organization of the following areas of the social security were discussed: the pension system, the health care system, the labour market policy and the family and social aid policy. The next part of the paper was devoted to the development trends of the Swedish economy, with special regard to the economic growth rate, the productivity, the level of unemployment and the condition of public finance. In the last part of the paper, basing on the analysis made, conclusions were drawn in the key question formulated in the heading of the paper.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 15

W numerze:

Unia Ekonomiczna i Monetarna - wyzwania fiskalne: wnioski dla nowych krajów członkowskich UE
S. Bukowski
ABSTRAKT | PDF
Dług komunalny polskich samorządów na tle krajów Unii Europejskiej
A. Alińska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ rezerw na rentowność publicznych spółek akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Europeizacja polskiej polityki ekologicznej na przykładzie dyrektywy azotanowej
Z. Karaczun
ABSTRAKT | PDF
Arabia Saudyjska na drodze przemian. Próba budowy gospodarki otwartej na Świat
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym
D. Mongiało
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje zakupów impulsywnych w hipermarketach na podstawie modelu monopolu wieloproduktowego
L. Morawski, A. Pugacewicz
ABSTRAKT | PDF
Pojęciowo-definicyjne zagadnienia polityki celnej w teorii i praktyce
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Szwedzki model państwa dobrobytu: upadek czy adaptacja?
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001