ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej

B. Czarny

ABSTRAKT: Artykuł jest próbą opisania kierowanej przez Włodzimierza Brusa Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych (IKKN), który działał w Warszawie w latach 1950–1953, a następnie zmienił nazwę na Instytut Nauk Społecznych. W oparciu m.in. o dane archiwalne analizuję wpływ aspirantów Katedry na ekonomię w Polsce. Polemizuję z poglądem Johna Connelly’ego, który twierdzi, że Instytut jedynie nieznacznie przyczynił się do umocnienia marksizmu-leninizmu na polskich wyższych uczelniach. Usiłuję wykazać, że w przypadku ekonomii było inaczej. Młodzi ekonomiści z IKKN wieloma różnymi sposobami wsparli swoich nauczycieli i wychowawców: Włodzimierza Brusa, Bronisława Minca, Józefa Zawadzkiego, Seweryna Żurawickiego i innych, którzy po pogromie polskiej ekonomii w 1949 roku przejęli wpływy na polskich uczelniach ekonomicznych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 41

W numerze:

To What Extent Do Social Benefits and Income Tax Alter Income Distribution in Poland?
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej
B. Czarny
ABSTRAKT | PDF
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW
P. Fiedor, A. Hołda
ABSTRAKT | PDF
Least-Squares Monte Carlo Simulation for Time Value of Options and Guarantees Calculation
P. Komański, O. Sokoliński
ABSTRAKT | PDF
Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą
T. Piecuch, E. Szczygieł
ABSTRAKT | PDF
RBC Models and the Hours-Wages Puzzle: Puzzle Solved!
A. Vasilev
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016