ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:To What Extent Do Social Benefits and Income Tax Alter Income Distribution in Poland?

E. Aksman

ABSTRAKT: The paper aims at evaluating redistributive effect of personal income tax and social benefits in Poland, i.e. redistributive impact of net tax. In this study, the Lorenz Curve approach, including income distribution parameters is applied; the fiscal system redistributive effect is measured in relative terms and the Kakwani decomposition is used. The methodology is applied to the data of Polish households in the period 2008-2013 (in each year, the size of the empirical sample is about 37 000 units). The performed analysis showed that tax-benefit system reduced income inequality by 19.84% on average. The net tax redistributive impact was mainly the result of large redistributive influence of social benefits, whereas redistributive effect of income tax was much weaker. The re-ranking effect was the factor which lowered the overall net tax redistributive effect.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 41

W numerze:

To What Extent Do Social Benefits and Income Tax Alter Income Distribution in Poland?
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej
B. Czarny
ABSTRAKT | PDF
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW
P. Fiedor, A. Hołda
ABSTRAKT | PDF
Least-Squares Monte Carlo Simulation for Time Value of Options and Guarantees Calculation
P. Komański, O. Sokoliński
ABSTRAKT | PDF
Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą
T. Piecuch, E. Szczygieł
ABSTRAKT | PDF
RBC Models and the Hours-Wages Puzzle: Puzzle Solved!
A. Vasilev
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016