ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Zysk przeciętny i koszt inwestowania w akcje na GPW w Warszawie (1998-2012). Czy przenieść oszczędności z banku na giełdę?

T. Stankiewicz

ABSTRAKT: Celem artykułu jest ocena koncepcji, mierzenia i rozmiarów zysku przeciętnego z akcji i kosztów na GPW (za 15 lat). Zaprezentowano punkt widzenia „drobnego” inwestora, który rozważa przeniesienie części swych oszczędności z banku na giełdę. Główne wnioski to: przeciętna giełdowa stopa zwrotu z inwestycji długofalowych była ok. dwa razy wyższa od oprocentowania lokat bankowych, a relacja ta powinna być nadal atrakcyjny w przyszłości. Prowizje uprzywilejowują inwestorów drobnych i długofalowych. Nadmiernie obciążają krótkoterminowych, zmuszonych dla samego opłacenia prowizji osiągać zwrot na zdumiewająco wysokim poziomie. Dokonano bardziej teoretycznej analizy dwóch metod mierzenia zwrotu z krańcowych i z wszystkich notowań okresu. Oceniono rozbieżności ich wyników mogące prowadzić do sprzecznych wniosków. Zaproponowano ich interpretację i zasady wyboru. Zaproponowano, by zwrot “z krańcowych notowań” stosować do inwestycji faktycznych, a “z wszystkich notowań okresu” do hipotetycznych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 34

W numerze:

The determinants of life satisfaction
D. Celińska, K. Olszewski
ABSTRAKT | PDF
Determinants and Consequences of Participating in a Restructured Supply Chain: the Experience of the Dairy Sector in Poland
J. Fałkowski, A. Malak-Rawlikowska, D. Milczarek-Andrzejewska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro
K. Kotliński, R. Warżała
ABSTRAKT | PDF
Analiza asocjacji i reguły asocjacyjne w badaniu wyborów zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów. Zastosowanie algorytmu Apriori
M. Lasek, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Are bequests preceded by a will? Evidence from Europe, US, and Australia
A. Nicińska
ABSTRAKT | PDF
Zysk przeciętny i koszt inwestowania w akcje na GPW w Warszawie (1998-2012). Czy przenieść oszczędności z banku na giełdę?
T. Stankiewicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016