ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro

K. Kotliński, R. Warżała

ABSTRAKT: Synchronizacja cykli koniunkturalnych jest jednym z najważniejszych kryteriów optymalizacji wewnątrz obszaru jednowalutowego, ponieważ eliminuje ryzyko nieadekwatności cyklicznej wspólnej polityki monetarnej. Tym samym zmniejsza się koszt związany z utratą autonomii krajowej polityki pieniężnej. W artykule prezentowane są wyniki badań porównawczych synchronizacji cykli koniunkturalnych 4 krajów: Polski, Estonii, Słowacji i Słowenii z cyklem koniunkturalnym strefy euro (12). Wyniki badań wskazują, że cykl koniunkturalny Polski jest w mniejszym stopniu zsynchronizowany z cyklem strefy euro niż cykle Estonii i Słowenii, ale w większym niż Słowacji. Oznacza to, że Polska byłaby lepszym kandydatem do przyjęcia wspólnej waluty niż Słowacja. Relatywnie niski poziom synchronizacji cyklu koniunkturalnego Słowacji ze strefą euro wskazuje, że nie jest to kryterium decydujące o przystąpieniu do unii walutowej. Dalsze badania nad ewentualną nieadekwatnością cykliczną wspólnej polityki pieniężnej w stosunku do słowackiej gospodarki są z punktu widzenia Polski niezwykle pożądane i z tego powodu powinny być kontynuowane.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 34

W numerze:

The determinants of life satisfaction
D. Celińska, K. Olszewski
ABSTRAKT | PDF
Determinants and Consequences of Participating in a Restructured Supply Chain: the Experience of the Dairy Sector in Poland
J. Fałkowski, A. Malak-Rawlikowska, D. Milczarek-Andrzejewska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro
K. Kotliński, R. Warżała
ABSTRAKT | PDF
Analiza asocjacji i reguły asocjacyjne w badaniu wyborów zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów. Zastosowanie algorytmu Apriori
M. Lasek, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Are bequests preceded by a will? Evidence from Europe, US, and Australia
A. Nicińska
ABSTRAKT | PDF
Zysk przeciętny i koszt inwestowania w akcje na GPW w Warszawie (1998-2012). Czy przenieść oszczędności z banku na giełdę?
T. Stankiewicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016