ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:The determinants of life satisfaction

D. Celińska, K. Olszewski

ABSTRAKT: In this article, we present a multidimensional analysis of satisfaction with life. The relationships among satisfaction within four domains of respondents’ lives (satisfaction with family, acquaintances, health and achievements) and a set of socio-economic factors along with variables from the Beck’s Depression Inventory are examined. The results of canonical analysis show strong correlation between satisfaction with health, the symptoms of depression and feeling of trust. Satisfaction with family relationships and life achievement is correlated with feelings of love, age, symptoms of depression and number of social contacts. There is provided an insight into impact of education, income, marital status, gender and social activity on life satisfaction. The results are compared with previous research.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 34

W numerze:

The determinants of life satisfaction
D. Celińska, K. Olszewski
ABSTRAKT | PDF
Determinants and Consequences of Participating in a Restructured Supply Chain: the Experience of the Dairy Sector in Poland
J. Fałkowski, A. Malak-Rawlikowska, D. Milczarek-Andrzejewska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro
K. Kotliński, R. Warżała
ABSTRAKT | PDF
Analiza asocjacji i reguły asocjacyjne w badaniu wyborów zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów. Zastosowanie algorytmu Apriori
M. Lasek, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Are bequests preceded by a will? Evidence from Europe, US, and Australia
A. Nicińska
ABSTRAKT | PDF
Zysk przeciętny i koszt inwestowania w akcje na GPW w Warszawie (1998-2012). Czy przenieść oszczędności z banku na giełdę?
T. Stankiewicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016