ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Determinants and Consequences of Participating in a Restructured Supply Chain: the Experience of the Dairy Sector in Poland

J. Fałkowski, A. Malak-Rawlikowska, D. Milczarek-Andrzejewska

ABSTRAKT: Supply chain restructuring and its impact on farmers has become the subject of interest among agricultural economists. However, there have been relatively few studies trying to quantitatively asses this issue. With data from the dairy sector in Poland, we investigate factors determining farmers’ participation in the modern market channel and the impact of supply-chain modernization on farm revenues. We find that joining the modern market channel is crucially dependent on access to funds and facilitated by having larger cow herds. Further, with the help of instrumental variables, it is shown that joining themodern market channel positively affects farmers’ revenues.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 34

W numerze:

The determinants of life satisfaction
D. Celińska, K. Olszewski
ABSTRAKT | PDF
Determinants and Consequences of Participating in a Restructured Supply Chain: the Experience of the Dairy Sector in Poland
J. Fałkowski, A. Malak-Rawlikowska, D. Milczarek-Andrzejewska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro
K. Kotliński, R. Warżała
ABSTRAKT | PDF
Analiza asocjacji i reguły asocjacyjne w badaniu wyborów zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów. Zastosowanie algorytmu Apriori
M. Lasek, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Are bequests preceded by a will? Evidence from Europe, US, and Australia
A. Nicińska
ABSTRAKT | PDF
Zysk przeciętny i koszt inwestowania w akcje na GPW w Warszawie (1998-2012). Czy przenieść oszczędności z banku na giełdę?
T. Stankiewicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016