ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Analiza asocjacji i reguły asocjacyjne w badaniu wyborów zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów. Zastosowanie algorytmu Apriori

M. Lasek, M. Pęczkowski

ABSTRAKT: W artykule przedstawiono możliwości i korzyści zastosowania metody analizy asocjacji, zaliczanej do metod eksploracji danych (ang. Data Mining), w zagadnieniach dotyczących wyborów przez studentów nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych. Krótko opisano metodę analizy asocjacji i budowy reguł asocjacyjnych, szczególną uwagę poświęcając algorytmowi Apriori, jednemu z najpopularniejszych algorytmów analizy asocjacji i budowy reguł asocjacyjnych, w sposób uporządkowany i logiczny realizującemu potrzebne działania oraz przystępnie, przejrzyście i zrozumiale obrazującemu ideę analizy asocjacji i generowanie reguł asocjacyjnych. Rozważania zilustrowano przykładem wyboru przez studentów zajęć, spośród prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z SAS Institute Polska, w ramach ich cyklu o nazwie „Data Mining Certificate Program”. Wskazano, wraz z krótką wzmianką o jego działaniu, oprogramowanie wspomagające przeprowadzanie analizy asocjacji, tworzenie reguł asocjacyjnych i interpretację uzyskiwanych wyników – program SAS Enterprise Miner firmy SAS Institute Inc. z USA, wykorzystywany przez nas w zaprezentowanym w artykule zagadnieniu wyboru zajęć dydaktycznych przez studentów.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 34

W numerze:

The determinants of life satisfaction
D. Celińska, K. Olszewski
ABSTRAKT | PDF
Determinants and Consequences of Participating in a Restructured Supply Chain: the Experience of the Dairy Sector in Poland
J. Fałkowski, A. Malak-Rawlikowska, D. Milczarek-Andrzejewska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro
K. Kotliński, R. Warżała
ABSTRAKT | PDF
Analiza asocjacji i reguły asocjacyjne w badaniu wyborów zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów. Zastosowanie algorytmu Apriori
M. Lasek, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Are bequests preceded by a will? Evidence from Europe, US, and Australia
A. Nicińska
ABSTRAKT | PDF
Zysk przeciętny i koszt inwestowania w akcje na GPW w Warszawie (1998-2012). Czy przenieść oszczędności z banku na giełdę?
T. Stankiewicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016