ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Banki centralne jako wiodące instytucje publiczne w dążeniu do poprawy efektywności funkcjonowania – część I

L. Chodorowski

ABSTRAKT:

This article consists of 2 parts and describes the importance of improving the effectiveness and efficiency of central banks’ performance. Firstly, central banks are seen as important representatives of public institutions, and their effectiveness and efficiency are shown on the grounds of microeconomics. Secondly, the kinds of organizational structures, which are typical for central banks or which are possible to be used, are analyzed due to the effectiveness and efficiency.

In the first part of this 2-part article the author refers to the new institutional economics (NIE), the transaction costs theory, the agency theory and the signaling theory and indicates the connection between these theories and the functioning of central banks. The notions of strategy, organizational structure and business process have been briefly analyzed as well. Next, the definition and assessment criteria of effectiveness and efficiency for central banks are created. This definition highlights the fact that the effectiveness and efficiency of a central bank consists of the way of the organization of its integrity and of all the bank’s activities, which assure the achievement of established purposes (such as offered by the bank services) as well as that of a satisfying financial outcome (simultaneously the expenditures are not increased and the services quality is maintained).

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 25

W numerze:

Agglomeration and Institutional Effects on Dynamics in Regional Disparities: Experience from Poland and Japan
R. Nakamura, M. Taguchi
ABSTRAKT | PDF
Regionalne dysparytety rozwoju społeczno-ekonomicznego
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Chaos u podstaw ekonomii (o wieloznaczności terminów "ekonomia pozytywna" i "ekonomia normatywna")
B. Czarny
ABSTRAKT | PDF
Badania budżetów gospodarstw domowych w Polsce
M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Banki centralne jako wiodące instytucje publiczne w dążeniu do poprawy efektywności funkcjonowania – część I
L. Chodorowski
ABSTRAKT | PDF
Krytyka Raportu Konkurencyjności Krajów 2009–2010 Światowego Forum Ekonomicznego
A. Andrzejewska, Ł. Perkowski, M. Sulewski, K. Wasiowski
ABSTRAKT | PDF
Greed vs. Love of Science in Young Economists A Field Experiment
M. Krawczyk
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
Modelowanie zamożności polskich gospodarstw domowych metodami statystycznymi
M. Jagielski, R. Kutner
ABSTRAKT | PDF
Czy można przewidzieć krach?
S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak
ABSTRAKT | PDF
Charakterystyki fluktuacji finansowych
S. Drożdż, P. Oświęcimka, R. Rak
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016