ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Introdukcja euro w perspektywie akcesji i wyzwań absorpcji

K. Dąbrowska-Gruszczyńska, M. Gruszczyński

ABSTRAKT: The introduction of the euro is one of the elements of wider strategy of EU integration. After the accession the new member countries tested significant and rapid inflow of portfolio and direct investments. This Inflow—paradoxically— may make it difficult to introduce a common currency. It is additionally strengthened by the ineffectiveness of the exchange rate mechanism. This ineffectiveness may cause that the rate of exchange can be recognized as guaranteed, taking the currency risk off the market participants who invest in the assets denominated in the currencies of the new member countries or raise a credit in the foreign currency. This causes—short and long term—inflow of the investments, and at the same time bigger pressure of appreciation of these currencies. The effect of the inflow, except the real and the nominal appreciation, is additional inflationary pressure. The thesis advanced by the authors is that, after the asset there is a change of efficiency of the rate of the exchange in Poland, Czech Republic and Hungary. The weekly courses such as EUR/PLN, EUR/CZK, EUR/HUF were examined. The correlations of delays were tested and the Ljunga-Boxa autocorrelation (Q) as well.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 22

W numerze:

Kompleksowe podejście do doskonalenia działalności firmy poprzez projektowanie i optymalizację procesów gospodarczych. Przykład zastosowania programu iGrafx Enterprise Modeler/Central
M. Lasek, B. Otmianowski
ABSTRAKT | PDF
Racjonalność przestrzennej alokacji środków finansowych na ochronę środowiska w Polsce
K. Berbeka
ABSTRAKT | PDF
Jakość i efektywność w administracji samorządowej - podejście metodologiczne
P. Modzelewski, K. Opolski
ABSTRAKT | PDF
Introdukcja euro w perspektywie akcesji i wyzwań absorpcji
K. Dąbrowska-Gruszczyńska, M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Four Years After Expansion: Are Czech Republic, Hungary and Poland Closer to Core or Periphery of EMU?
M. Łupiński
ABSTRAKT | PDF
Badanie wpływu filantropii na wizerunek przedsiębiorstwa
M. Majchrzak
ABSTRAKT | PDF
Preferencyjna polityka podatkowa w specjalnych strefach ekonomicznych a budżet lokalny
J. Nowakowska
ABSTRAKT | PDF
Wycena czasu wolnego – podejście eksperymentalne
T. Gajderowicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016