ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Kapitał społeczny a instytucje - konceptualizacja i relacje

B. Łopaciuk-Gonczaryk

ABSTRAKT: The paper revises the most important definitions, categories and concepts of social capital and tries to achieve their synthesis. It compares the term social capital and the term institution (as understood by new institutional economics) and tries to show possible relations between social capital approach and institutional analysis. The first part discusses if it is proper to use social capital term, it shows critic on social capital approach and the defence, as well as the concept perspectives. The second part focuses on the search for common definition of social capital. It discusses the complexity and internal contradictions of social capital concept, that make the research difficult, and follows with some possible synthesis of the concept, including both social relations and the social norms accompanying them. The third part analyses connections between social capital and institutions. It shows that the terms social capital and informal institutions to some extent cover similar area of research and that there are important relations between social capital and formal institutions which themselves are not part of social capital. This part also shows areas where social capital researchers may benefit from new institutional economics and where social capital approach may help to develop economic theory.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 21

W numerze:

Uspołecznienie rynku a proces globalizacji. Przypadek funduszy emerytalnych
A. Ząbkowicz
ABSTRAKT | PDF
Kontraktowanie i koszty transakcyjne w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ujęcie w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
L. Rojewski
ABSTRAKT | PDF
Kapitał społeczny a instytucje - konceptualizacja i relacje
B. Łopaciuk-Gonczaryk
ABSTRAKT | PDF
Funkcjonalność modeli scoringowych i ratingowych w świetle implementacji nowych uregulowañ
B. Pawłowska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ konsolidacji i koncentracji sektora bankowego na poziom cen w bankach. Przykład Stanów Zjednoczonych
S. Kozak
ABSTRAKT | PDF
Kryzys walutowy w Meksyku w latach 1994–1995
K. Spirzewski
ABSTRAKT | PDF
Jakość oferty polskich ośrodków narciarskich
D. Chudy-Hyski, K. Cieślikowski, M. Żemła
ABSTRAKT | PDF
Próba weryfikacji hipotezy Easterlina
M. Szlaga, P. Żukowski
ABSTRAKT | PDF
Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów ekonomicznych on-line
R. Borowski, T. Kopczewski, P. Kowal
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016