ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Poland and other European Union new member countries as partners in international competitiveness

J. Misala

ABSTRAKT: The last, so-called eastern enlargement of the European Union is still controversial issue also from the purely economic point of view. However, taking into account respective theory on the long-run it should strengthen the overall international competitiveness of the enlarged Union and there are even first insights supporting such an attitude.

Due to many gravitational forces the eight Eastern and Central European new member countries (NMES-8) of the enlarged European Union are on the way of deepening economic integration with their traditional partners upgrading among others trade, capital as well as technology dependence and interdependence. The role of intra-industry complementarity is clearly increasing with all the positive consequences. However, the differentiated intensity of respective restructuring processes between the NMES-8 countries can be observed when taking into account appropriate statistical data and results of various analyses concerning 1999–2005 period.

Within the enlarged European Union, Poland—the leader in the early years of systemic transformation—has so far made only relatively limited use of the possibilities for deepening and widening division of labour with other countries of the enlarged European Union. This is due to many reasons, while the relatively slow restructuring in comparison with other new EU member countries as well as some lags with regard to institutional changes seem to be of greatest importance. Therefore there is to learn a lot from other NMES countriesi' experiences.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 19

W numerze:

Poland and other European Union new member countries as partners in international competitiveness
J. Misala
ABSTRAKT | PDF
Efekt eksportowy restrykcyjnej polityki pieniężnej
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Polityka pieniężna państw nadbałtyckich - nowych członków Unii Europejskiej
W. Przybylska-Kapuścińska
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja i perspektywy Unii Europejskiej
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Finanse publiczne w rozwoju ekonomiczno-społecznym Polski jako członka Unii Europejskiej
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Dochody i wydatki gospodarstw domowych
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Strategia personalna organizacji a jej postrzeganie i reakcja na nią pracowników
G. Bartkowiak
ABSTRAKT | PDF
Represja versus rynek wolny i kontrolowany. Badanie (słabej) efektywnooeci polskiego rynku walutowego (dolar/złoty) w latach 1983–1989 oraz 1991–2006
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
The Role of Exchange Rate and Price Factors in Profitability Improving in Ukraine
A. Goncharuk
ABSTRAKT | PDF
Lake Water Quality Valuation - Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence
A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska, J. Melichar, M. Scasny, H. Skopkova
ABSTRAKT | PDF
Wartość dodatkowego roku przeżycia w Polsce
A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz, A. Markowska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016