ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Determinanty konkurencyjnoœci międzynarodowej - ewolucja poglądów

K. Pawlak

ABSTRAKT: Competitiveness, both on the micro- and the macroeconomic scale, is at present acquiring key importance for the economic progress of each country. At present the increase in international competitiveness is one of the most important developmental challenges formany countries. This paper tries to synthesize existing classifications of the competitiveness determinants and shows changes in the character of competition. From the great variety of these classifications one common point of the considerations is emerging. Nowadays, competitiveness is not restricted only to competition in prices and costs. The quality factors begin to play a much more important role. In parallel with the changing competition character, evolution from the hard competitiveness determinants to the soft ones is observed. It is also worth stressing that unique production factors, created by human, are being taken into account much more than the traditional ones.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 16

W numerze:

Integracja instytucji nadzorczych w systemie finansowym na przykładzie Niemiec
W. Rogowski, W. Szpringer
ABSTRAKT | PDF
Różnice w postrzeganiu jakoœści usług bankowych między pracownikami i klientami banków komercyjnych
D. Gadowska, J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
O teorii i numeryce (pomiarze) organicznego składu kapitału
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Rynek obligacji komunalnych w Polsce —czynniki jego obecnego kształtu oraz perspektywy rozwoju
A. Kopańska
ABSTRAKT | PDF
Rozwój standardów kwalifikacyjnych w bankowoœści polskiej
A. Stefański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty konkurencyjnoœci międzynarodowej - ewolucja poglądów
K. Pawlak
ABSTRAKT | PDF
Funkcjonowanie gmin turystycznych na przykładzie miasta Karpacz
M. Dwórznik, B. Małż, A. Wilczewska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016