ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Rozwój standardów kwalifikacyjnych w bankowoœści polskiej

A. Stefański

ABSTRAKT: The choice of a profession should be determined by certain traits of character, cultural habits and predisposition. Qualification standards?a description of requirements to be fulfilled by bankers-define the scope of knowledge, skills and predisposition necessary for the employee;s adequate functioning at a given post. In the system of qualification standards of the Polish banking there are four professional ranks:

  • independent bank clerk;
  • qualified bank clerk;
  • expert in one of the nine areas of specialisation;
  • bank expert/manager in one of the four integrated areas of specialisation.
Additionally, in 2003, the European Bank Training Network (EBTN) project aimed at preparing and implementing the European qualification standard and the European certificate of banker was worked out. Attaining a professional rank requires: a) passing a relevant theoretical exam; b) acquiring adequate practical skills, approved by the bank, and gaining sufficient work experience. Raising one's professional qualifications and attaining higher professional ranks within qualification standards of the Polish banking is becoming more and more popular. By the end of June 2005 there were altogether 522 examination sessions, and 10,776 candidates successfully completed the certification procedure.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 16

W numerze:

Integracja instytucji nadzorczych w systemie finansowym na przykładzie Niemiec
W. Rogowski, W. Szpringer
ABSTRAKT | PDF
Różnice w postrzeganiu jakoœści usług bankowych między pracownikami i klientami banków komercyjnych
D. Gadowska, J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
O teorii i numeryce (pomiarze) organicznego składu kapitału
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Rynek obligacji komunalnych w Polsce —czynniki jego obecnego kształtu oraz perspektywy rozwoju
A. Kopańska
ABSTRAKT | PDF
Rozwój standardów kwalifikacyjnych w bankowoœści polskiej
A. Stefański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty konkurencyjnoœci międzynarodowej - ewolucja poglądów
K. Pawlak
ABSTRAKT | PDF
Funkcjonowanie gmin turystycznych na przykładzie miasta Karpacz
M. Dwórznik, B. Małż, A. Wilczewska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016