ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne

T. Kwarciński

ABSTRAKT: Interpersonalne porównania użyteczności (IPU) wydają się intuicyjnie możliwe, praktycznie niezbędne przy prowadzeniu polityki gospodarczej i teoretycznie konieczne, jeśli chcemy uniknąć trudności wyrażanych przez twierdzenie Arrowa o niemożliwości. Problem IPU można przezwyciężyć, albo traktując indywidualne preferencje jako rodzaj „mostu” między subiektywnie rozumianą użytecznością lub dobrobytem różnych ludzi, albo też próbując uzasadnić jakiś zewnętrzny w stosunku do podmiotów (obiektywny) standard porównań. Celem artykułu jest próba argumentacji na rzecz interpretowania indywidualnego dobrobytu w kategoriach obiektywistycznych. Argumentacja ta opiera się na analizie mocnych i słabych stron dwóch konkurencyjnych teorii dobrobytu, czyli stanowiska utożsamiającego dobrobyt z realizacją preferencji oraz koncepcji tzw. obiektywnej listy dóbr. W artykule zaproponowano hybrydową koncepcję dobrobytu, zawierającą obiektywne standardy IPU. Całość uzupełniają uwagi na temat kategoryzowania koncepcji dobrobytu.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 45

W numerze:

Ewolucja krzywej Laffera jako narzędzia analizowania unikania opodatkowania: od prostych modeli teoretycznych do modeli DSGE
S. Cichocki, R. Kokoszczyński
ABSTRAKT | PDF
Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce
A. Cwynar, W. Cwynar, P. Kaźmierkiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz
ABSTRAKT | PDF
Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych
K. Kądziołka
ABSTRAKT | PDF
Do local characteristics matter? Secondary school track choice in Poland
M. Kłobuszewska, M. Rokicka
ABSTRAKT | PDF
Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne
T. Kwarciński
ABSTRAKT | PDF
Podstawy mikroekonomiczne agregatowej funkcji produkcji o stałych przychodach względem skali
P. Pietraszewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016