ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Rozkład dochodów wahających się wyborców w Polsce w latach 2001–2011 w świetle założeń probabilistycznego modelu głosowania

R. Piwowarski

ABSTRAKT: Modele probabilistycznego głosowania rozwijane w nowej ekonomii politycznej są często wykorzystywane w analizie procesów wyborczych. W artykule analizuje się model, w którym wyborcy mają własne preferencje polityczne oraz dzieleni są pod względem dochodu na trzy grupy. Politycy, walcząc o ich głosy, skupiają się przede wszystkim na wahających się wyborcach. Przekonanie do siebie najliczniejszej grupy takich wyborców jest niezbędne do wyborczego zwycięstwa. Program wyborczy dostosowuje się zatem do najliczniejszej ze względu na wielkość grupy wahających się wyborców. Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja modelowego założenia dotyczącego liczebności wahających się wyborców w poszczególnych grupach dochodowych. Do analizy wykorzystano dane z wyborów parlamentarnych w Polsce za lata 2001–2011, zgromadzone w projekcie Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW). Za pomocą metod statystycznych bada się rozkład wahających się wyborców w wyróżnionych grupach dochodowych. Z analizy wynika, że w siedmiu na osiem przypadków podział na grupy dochodowe nie różnicuje wahających się wyborców. Nie stwierdza się zatem zależności między wielkością dochodu a wahaniem się w podejmowaniu decyzji wyborczej co do poparcia danego komitetu wyborczego.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 40

W numerze:

Imperfect competition, productivity differences and proximity-concentration trade-offs
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Poker – gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza spadku
A. Jędruchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Rozkład dochodów wahających się wyborców w Polsce w latach 2001–2011 w świetle założeń probabilistycznego modelu głosowania
R. Piwowarski
ABSTRAKT | PDF
Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich – podejście nieparametryczne
J. Wolszczak-Derlacz
ABSTRAKT | PDF
Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika i struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
M. Zięba
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016