ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza spadku

A. Jędruchniewicz

ABSTRAKT: Celem opracowania jest weryfikacja hipotezy wynikającej z teorii austriackiej szkoły ekonomii. Mówi ona, że w spadkowej fazie cyklu koniunkturalnego, ceny dóbr wytwarzanych w sektorach najbardziej oddalonych od konsumenta spadają w stosunku do cen towarów konsumpcyjnych. Przeprowadzone w opracowaniu badania zmian cen w polskiej gospodarce nie pozwalają jednoznacznie pozytywnie zweryfikować stawianej hipotezy. Obserwacjami zgodnymi z hipotezą były: (1) względny spadek cen nakładów inwestycyjnych w stosunku do cen dóbr konsumpcyjnych w fazach spadkowych lat 2000-2002 i 2004-2005; (2) najniższe średnioroczne wzrosty cen nakładów inwestycyjnych; (3) największe spadki cen metali we wszystkich fazach spadkowych; (4) dynamiczne spadki cen wielu surowców w latach 2008-2009. Sprzeczne ze stawianą hipotezą były następujące zmiany: (1) odwrotna, do tezy Austriaków, struktura dynamiki cen dóbr inwestycyjnych, produkcji przemysłowej oraz dóbr konsumpcyjnych w ostatniej fazie spadkowej; (2) najbardziej dynamiczne wzrosty ceny surowców; (3) względny wzrost cen maszyn i urządzeń w stosunku do cen artykułów spożywczych w dwóch pierwszych fazach spadkowych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 40

W numerze:

Imperfect competition, productivity differences and proximity-concentration trade-offs
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Poker – gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza spadku
A. Jędruchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Rozkład dochodów wahających się wyborców w Polsce w latach 2001–2011 w świetle założeń probabilistycznego modelu głosowania
R. Piwowarski
ABSTRAKT | PDF
Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich – podejście nieparametryczne
J. Wolszczak-Derlacz
ABSTRAKT | PDF
Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika i struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
M. Zięba
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016