ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wpływ zmian stopy referencyjnej NBP na zmiany wartości i zmienność indeksu WIG20

J. Kudła, K. Saba

ABSTRAKT: Przedmiotem pracy jest analiza wpływu zmian referencyjnej stopy procentowej NBP na zmiany wartości oraz zmienność cen akcji wchodzących w skład indeksu WIG20. Testowana jest hipoteza o istotnym wpływie nieoczekiwanych zmian stopy referencyjnej na zmiany wartości indeksu WIG20 oraz poziom jego zmienności. W tym celu ze zmian wartości stóp rynkowych WIBOR, wyodrębniono komponenty zmiany przewidywanej i nieoczekiwanej. Następnie za pomocą modeli typu GARCH oszacowano parametry opisujące kierunek i siłę wpływu tych komponentów na zmiany indeksu WIG20 oraz jego zmienność. Analiza potwierdziła wpływ zmian nieoczekiwanych i nie wykazała wpływu przewidywanych zmian stopy referencyjnej na zmiany indeksu giełdowego. Jednocześnie nie udało się wykazać, aby silniejsze zmiany nieoczekiwane, ani zachodzące w określonym kierunku (dodatnie lub ujemne) miały istotny wpływ na wartość akcji wchodzących w skład indeksu WIG20.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 37

W numerze:

Użycie oprogramowania Open Source – co poza „gift economy”?
D. Celińska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych a podatność gospodarek krajów Europy na skutki kryzysu gospodarczego 2008-2009
A. Domańska, D. Serwa
ABSTRAKT | PDF
The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries
K. Gyódi
ABSTRAKT | PDF
Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii
Ł. Hardt
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zmian stopy referencyjnej NBP na zmiany wartości i zmienność indeksu WIG20
J. Kudła, K. Saba
ABSTRAKT | PDF
Prognozowanie stanu turbulencji dla instrumentu finansowego w perspektywie dziennej na podstawie modeli dla binarnej zmiennej zależnej
M. Chlebus
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016