ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Użycie oprogramowania Open Source – co poza „gift economy”?

D. Celińska

ABSTRAKT: W artykule podjęto próbę określenia, jakimi powodami kierują się użytkownicy podczas wyboru oprogramowania Open Source. Wykorzystano analizę korespondencji, aby zbadać zależność pomiędzy używaniem programów z wybranych grup oprogramowania a deklarowanymi powodami ich wykorzystania zgodnymi z wymienianymi w literaturze. Dla porównania wyników z dostępną literaturą zastosowano również podział powodów zgodny z teorią Technology Acceptance Model (TAM). Otrzymane wyniki potwierdziły, że użytkownicy podczas wyboru oprogramowania nie kierują się jedynie niskim kosztem programów objętych licencją Open Source, a deklarowane powody korzystania mogą różnić się w zależności od grupy oprogramowania.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 37

W numerze:

Użycie oprogramowania Open Source – co poza „gift economy”?
D. Celińska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych a podatność gospodarek krajów Europy na skutki kryzysu gospodarczego 2008-2009
A. Domańska, D. Serwa
ABSTRAKT | PDF
The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries
K. Gyódi
ABSTRAKT | PDF
Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii
Ł. Hardt
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zmian stopy referencyjnej NBP na zmiany wartości i zmienność indeksu WIG20
J. Kudła, K. Saba
ABSTRAKT | PDF
Prognozowanie stanu turbulencji dla instrumentu finansowego w perspektywie dziennej na podstawie modeli dla binarnej zmiennej zależnej
M. Chlebus
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016