ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?

K. Goraus, J. Tyrowicz

ABSTRAKT: The raw gender wage gap over the period 1995-2012 amounts to app. 9% of hourly wage and is fairly stable. However, the raw gap does not account for differences in endowments between genders. In fact, the adjusted wage gap amounts to as much as 20% on average over the analysed period and shows some cyclical properties. The estimates of adjusted gender wage gap do not seem to exhibit any long-term trends, which suggest that in general neither demographic changes nor the progressing transition underlie the phenomenon of unequal pay for the same work among men and women.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 36

W numerze:

Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej
M. Bednarska, M. Olszewski
ABSTRAKT | PDF
Regional knowledge spillovers in the European Economic Area: The case of three high-tech industries
A. Cieślik, M. Ghodsi
ABSTRAKT | PDF
Intersectionality of ethnicity and gender: exploring Romani women’s performance in education
E. Cukrowska-Torzewska
ABSTRAKT | PDF
Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej
A. Dzik-Walczak
ABSTRAKT | PDF
Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?
K. Goraus, J. Tyrowicz
ABSTRAKT | PDF
Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy – analiza krajów OECD
M. Hamydova
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016