ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej

M. Bednarska, M. Olszewski

ABSTRAKT: Umacnianie pozycji rynkowej współczesnego przedsiębiorstwa wymaga pozyskania kompetentnych i zaangażowanych pracowników, którzy umożliwią sprawne osiąganie krótko- i długoterminowych celów. Możliwości rekrutacji odpowiednich kadr i utrzymania stabilności załogi zależą od atrakcyjności firmy na rynku pracy. Celem artykułu jest określenie wizerunku przedsiębiorstw turystycznych jako pracodawców oraz identyfikacja determinant zróżnicowania postrzegania atrakcyjności pracy w turystyce. Dzięki badaniom pierwotnym przeprowadzonym na grupie 351 studentów w Poznaniu wykazano, że w opinii potencjalnych pracobiorców podmioty gospodarki turystycznej nie są w stanie spełnić ich oczekiwań jako pracodawcy w żadnym z badanych aspektów. Stwierdzono także, że wizerunek pracodawców w turystyce zależy od czynników indywidualnych i organizacyjnych, przy czym czynniki organizacyjne są źródłem silniejszego zróżnicowania.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 36

W numerze:

Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej
M. Bednarska, M. Olszewski
ABSTRAKT | PDF
Regional knowledge spillovers in the European Economic Area: The case of three high-tech industries
A. Cieślik, M. Ghodsi
ABSTRAKT | PDF
Intersectionality of ethnicity and gender: exploring Romani women’s performance in education
E. Cukrowska-Torzewska
ABSTRAKT | PDF
Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej
A. Dzik-Walczak
ABSTRAKT | PDF
Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?
K. Goraus, J. Tyrowicz
ABSTRAKT | PDF
Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy – analiza krajów OECD
M. Hamydova
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016