ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Pośrednie determinanty wzrostu w kontekście nierówności dochodowych – wspierać edukację czy przeciwdziałać przestępczości?

M. Smyk, J. Tyrowicz

ABSTRAKT: Nierówności dochodowe są jednym z najczęściej pojawiających się problemów społecznych w kontekście wzrostu gospodarczego państwa. Jak wskazuje literatura teoretyczna związek między rozwarstwieniem a wzrostem gospodarczym nie jest bezpośredni. Wśród kanałów, przez które zjawiska te oddziałują na siebie wymieniane są między innymi edukacja, poziom inwestycji czy przestępczość. Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego na danych dotyczących stu dwudziestu krajów (ze szczególną uwagą zwróconą na kraje biedniejsze) w latach 1960-2009 nie potwierdziły jednak hipotez dotyczących znaczenia tych czynników jako kanałów wpływu nierówności dochodowych na wzrost gospodarczy.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 35

W numerze:

Housing market cycles – a disequilibrium model and its application to the primary housing market in Warsaw
H. Augustyniak, J. Łaszek, K. Olszewski, J. Waszczuk
ABSTRAKT | PDF
Spatial Prediction Models for Real Estate Market Analysis
K. Chrostek, K. Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Enforced compatibility and control of switching costs in markets with network externalities: an experiment
T. Kopczewski, M. Krawczyk, P. Kusztelak
ABSTRAKT | PDF
Modelowanie i prognozowanie zmienności przy użyciu modeli opartych o zakres wahań
T. Skoczylas
ABSTRAKT | PDF
Pośrednie determinanty wzrostu w kontekście nierówności dochodowych – wspierać edukację czy przeciwdziałać przestępczości?
M. Smyk, J. Tyrowicz
ABSTRAKT | PDF
Badanie zwrotu z mobilności zawodowej w Polsce
P. Strawiński, M. Wroniewicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016