ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Spatial Prediction Models for Real Estate Market Analysis

K. Chrostek, K. Kopczewska

ABSTRAKT: The econometric modeling of real estate prices is an important step in their valuation. As shown in the theory and practice of valuation, the most important determinant of these prices is location. Therefore, models comprising the spatial components give better estimates than a-spatial models. The purpose of this paper is to compare the quality of prediction for several models: a classical linear model estimated with OLS, linear OLS model including geographical coordinates, Spatial Expansion model, spatial lag and spatial error models, and geographically weighted regression. The evaluation will be based on the calibrated models for the real estate market data in Wroclaw in 2011. The study confirms that the inclusion of the spatial aspect of the analysis may result in improvement in the quality of models. Best fit to the data among the presented methods has proved a geographically weighted regression.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 35

W numerze:

Housing market cycles – a disequilibrium model and its application to the primary housing market in Warsaw
H. Augustyniak, J. Łaszek, K. Olszewski, J. Waszczuk
ABSTRAKT | PDF
Spatial Prediction Models for Real Estate Market Analysis
K. Chrostek, K. Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Enforced compatibility and control of switching costs in markets with network externalities: an experiment
T. Kopczewski, M. Krawczyk, P. Kusztelak
ABSTRAKT | PDF
Modelowanie i prognozowanie zmienności przy użyciu modeli opartych o zakres wahań
T. Skoczylas
ABSTRAKT | PDF
Pośrednie determinanty wzrostu w kontekście nierówności dochodowych – wspierać edukację czy przeciwdziałać przestępczości?
M. Smyk, J. Tyrowicz
ABSTRAKT | PDF
Badanie zwrotu z mobilności zawodowej w Polsce
P. Strawiński, M. Wroniewicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016