ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Enforced compatibility and control of switching costs in markets with network externalities: an experiment

T. Kopczewski, M. Krawczyk, P. Kusztelak

ABSTRAKT: We experimentally investigate two competition policy measures relevant for markets with network externalities: mandating technological compatibility and lowering the cost of switching between providers. We do so in a virtual market with the roles of both sellers and buyers being played by student subjects. We find only limited support for usefulness of the analyzed measures: our treatment manipulations have no effect on sellers’ pricing strategies. They do, however, reduce individual lock-in, helping the buyers to obtain the currently cheaper variant and thus increase customers’ welfare.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 35

W numerze:

Housing market cycles – a disequilibrium model and its application to the primary housing market in Warsaw
H. Augustyniak, J. Łaszek, K. Olszewski, J. Waszczuk
ABSTRAKT | PDF
Spatial Prediction Models for Real Estate Market Analysis
K. Chrostek, K. Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Enforced compatibility and control of switching costs in markets with network externalities: an experiment
T. Kopczewski, M. Krawczyk, P. Kusztelak
ABSTRAKT | PDF
Modelowanie i prognozowanie zmienności przy użyciu modeli opartych o zakres wahań
T. Skoczylas
ABSTRAKT | PDF
Pośrednie determinanty wzrostu w kontekście nierówności dochodowych – wspierać edukację czy przeciwdziałać przestępczości?
M. Smyk, J. Tyrowicz
ABSTRAKT | PDF
Badanie zwrotu z mobilności zawodowej w Polsce
P. Strawiński, M. Wroniewicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016