ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Do local characteristics matter? Secondary school track choice in Poland

M. Kłobuszewska, M. Rokicka

ABSTRAKT: This paper examines to which extent the school track choice in Poland between vocational and general education can be attributed to variation of personal characteristics and to which extent to variation of the local conditions. We assume that not only a family background, but also local characteristics are important determinants of school track decisions. As we make distinction between three different types of secondary schools: basic vocational, secondary vocational, and general secondary, and we want to examine the county specific characteristics we apply a multilevel method for multinomial logistics regression to address the issue. Our results indicate that both child’s characteristics such as sex and school performance and characteristics of household are related to school track decisions. We also found that there is statistically significant variation in school track choice on the county level. Local unemployment rate is statistically significant determinant of school track decision and it also explains a great variation between counties. This finding is important in the light of EU regional cohesion policy aiming at diminishing regional disparities.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 45

W numerze:

Ewolucja krzywej Laffera jako narzędzia analizowania unikania opodatkowania: od prostych modeli teoretycznych do modeli DSGE
S. Cichocki, R. Kokoszczyński
ABSTRAKT | PDF
Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce
A. Cwynar, W. Cwynar, P. Kaźmierkiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz
ABSTRAKT | PDF
Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych
K. Kądziołka
ABSTRAKT | PDF
Do local characteristics matter? Secondary school track choice in Poland
M. Kłobuszewska, M. Rokicka
ABSTRAKT | PDF
Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne
T. Kwarciński
ABSTRAKT | PDF
Podstawy mikroekonomiczne agregatowej funkcji produkcji o stałych przychodach względem skali
P. Pietraszewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2020
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016