ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Obciążenie gospodarki chorobami przewlekłymi - problem nie tylko ochrony zdrowia

I. Rudawska

ABSTRAKT: Chronic diseases are currently the main cause of both disability and death worldwide. The heterogeneous group of diseases, including among others, cancers, cardiovascular illnesses, chronic respiratory conditions and diabetes, affect people of all ages and social classes. It is estimated that chronic conditions are responsible for 60% of deaths globally [Abegunde et al., 2007]. The burden is predicted to worsen in the years to come. A WHO study projected an increase of global deaths by a further 17% in the period 2005–2015 [WHO, 2005]. The heavy burden of chronic diseases and their multiple effects on productivity and demography plays an important role in the performance of the national economy. The correlation between health and economic growth is therefore one of the most crucial issues worldwide. The aim of this paper is to discuss the scale and trends in the burden of chronic diseases on the economy. The author takes into account direct, indirect and immeasurable costs of chronic illnesses.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 32

W numerze:

Kluczowe czynniki wzrostu wartości ekonomicznej przedsiębiorstw branży odzieżowej
S. Juszczyk, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Obciążenie gospodarki chorobami przewlekłymi - problem nie tylko ochrony zdrowia
I. Rudawska
ABSTRAKT | PDF
Statistical Data and Models Used for Analysis and Management of Financial Stability at the Macro Level
M. Łupiński
ABSTRAKT | PDF
Odniesienia do modelu Mundella-Fleminga w nowych badaniach na tle ewolucji badań nad transmisją efektów polityki makroekonomicznej między krajami
A. Domańska
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja kontroli wewnętrznej w kierunku efektywnościowym w instytucjach publicznych
L. Chodorowski
ABSTRAKT | PDF
Foresight i Innowacje Jako Determinanty Kondycji Gospodarczej na Przykładzie Gospodarki Szwedzkiej
J. Prystrom
ABSTRAKT | PDF
Funkcjonowanie Wielkiego Centrum Handlowego w Ujęciu Przestrzennym i Czasowym (na przykładzie Bonarka City Center w Krakowie)
T. Chaberko, M. Ciechowski, P. Kretowicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016