ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Kluczowe czynniki wzrostu wartości ekonomicznej przedsiębiorstw branży odzieżowej

S. Juszczyk, M. Tymiński

ABSTRAKT: The aim of this paper is to identify the key factors which are affecting the economic value of clothing companies. The study determines the relationship between the applied strategy of financing assets and financial situation of enterprises. Used in the participation rate of net working capital to total assets, also includes ROA, ROE, liquidity and equity multiplier. Assessment was measured using the Value at Risk. In the researched process the following key explanatory variables were selected: sales, expenses, assets, working capital, debt capital, equity, receivables, inventory, productivity. Not all of the explanatory variables occur simultaneously in all the years of study. However, two explanatory variables have been constant, namely: costs and foreign capital.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 32

W numerze:

Kluczowe czynniki wzrostu wartości ekonomicznej przedsiębiorstw branży odzieżowej
S. Juszczyk, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Obciążenie gospodarki chorobami przewlekłymi - problem nie tylko ochrony zdrowia
I. Rudawska
ABSTRAKT | PDF
Statistical Data and Models Used for Analysis and Management of Financial Stability at the Macro Level
M. Łupiński
ABSTRAKT | PDF
Odniesienia do modelu Mundella-Fleminga w nowych badaniach na tle ewolucji badań nad transmisją efektów polityki makroekonomicznej między krajami
A. Domańska
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja kontroli wewnętrznej w kierunku efektywnościowym w instytucjach publicznych
L. Chodorowski
ABSTRAKT | PDF
Foresight i Innowacje Jako Determinanty Kondycji Gospodarczej na Przykładzie Gospodarki Szwedzkiej
J. Prystrom
ABSTRAKT | PDF
Funkcjonowanie Wielkiego Centrum Handlowego w Ujęciu Przestrzennym i Czasowym (na przykładzie Bonarka City Center w Krakowie)
T. Chaberko, M. Ciechowski, P. Kretowicz
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016