ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Tendencje na rynku nieruchomości biurowych

B. Śliwiński

ABSTRAKT: The aim of this article is the analysis of the phenomena occurring on the office space market. The space market was indicated as determining the behaviour of developers and the asset market. The analysis of the space market, however, cannot be done without observing the decision conditions of the lessee, such as: the choice of the location, the choice of the class of the office space, changes in the work practices or the correlation between the space taken up by the company and the level of its business activity. Conditions on the space market in the 4Q Dipasquali-Wheaton model gained the importance of a basic factor, defining the height of the rate of capitalization being de facto the rate of the refund of investment in the commercial real estate. In the article the office space market in Warsaw in the years 2000-2004 was analized according to the principles in the model.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 17

W numerze:

Światowy fenomen chińskiej dynamiki ekonomicznej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Mobilność oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce
Z. Liberda, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Teoretyczne przesłanki ograniczonej skuteczności sterylizowanych interwencji walutowych
A. Koronowski
ABSTRAKT | PDF
Metody oceny efektywności operacyjnej banków detalicznych
A. Kulczycki, D. Sikora
ABSTRAKT | PDF
Gender Wage Gap in Urban China
Y. Ni
ABSTRAKT | PDF
Tendencje na rynku nieruchomości biurowych
B. Śliwiński
ABSTRAKT | PDF
Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies
M. Najda, K. Wach
ABSTRAKT | PDF
Euro a gospodarka Polski
K. Chodorowicz, M. Dwórznik
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2022
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016