ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Imigranci w Wielkiej Brytanii: skala dyskryminacji płacowej a pochodzenie

I. Jakubiak

ABSTRAKT: W artykule podjęto próbę porównania skali dyskryminacji płacowej imigrantów na rynku pracy Zjednoczonego Królestwa w wyróżnionych grupach narodowościowych. Na podstawie danych pochodzących z Labour Force Survey przeprowadzono dekompozycję Oaxaca-Blinder i Juhn-Murphy-Pierce. Uzyskane wyniki sugerują występowanie podziału imigrantów na pracowników z krajów wysoko rozwiniętych, postkolonialnych, słabo rozwiniętych oraz nowych krajów Unii Europejskiej. Poziom dyskryminacji płacowej jest najwyższy wśród ostatnich dwóch grup i wynosi między 10 a 25%. W grupach tych wyraźnie zaobserwować można też wpływ braku umiejętności właściwych krajowi docelowemu oraz silniejszej motywacji do pracy osób z lewego ogona rozkładu płac.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 43

W numerze:

Znaczenie zmienności krańcowej użyteczności kosztu ponoszonego przez konsumenta dla wyceny dóbr nierynkowych
W. Budziński
ABSTRAKT | PDF
Determinanty wzrostu polskich przedsiębiorstw giełdowych
P. Grinberger, N. Nehrebecka
ABSTRAKT | PDF
Imigranci w Wielkiej Brytanii: skala dyskryminacji płacowej a pochodzenie
I. Jakubiak
ABSTRAKT | PDF
Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym
O. Komada
ABSTRAKT | PDF
Macro and microeconomic determinants of the EU firms’ export-market participation
A. Pierzak
ABSTRAKT | PDF
Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego
K. Rusiecki, A. Białek-Jaworska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001