ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Znaczenie zmienności krańcowej użyteczności kosztu ponoszonego przez konsumenta dla wyceny dóbr nierynkowych

W. Budziński

ABSTRAKT: „Tłumienie kosztu” to zjawisko charakteryzujące się malejącą (w wartościach absolutnych) krańcową użytecznością ponoszonego przez konsumenta kosztu. Efekt ten został zaobserwowany w badaniach empirycznych, w których wykorzystano modele wyborów dyskretnych. Jego istnienie trudno pogodzić z neoklasyczną teorią ekonomii. W literaturze można znaleźć postulat, że tłumienie kosztu jest spowodowane błędną specyfikacją modelu – nieuwzględnieniem heterogeniczności preferencji. Przeprowadzona w tym artykule analiza pokazuje, że tak nie jest: w zależności od założeń dotyczących parametrycznego rozkładu preferencji w populacji, mimo zmian siły tego efektu, w każdym przypadku pozostaje on istotny statystycznie. Badanie zostało przeprowadzone w kontekście preferencji Polaków dotyczących zarządzania lasami państwowymi.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 43

W numerze:

Znaczenie zmienności krańcowej użyteczności kosztu ponoszonego przez konsumenta dla wyceny dóbr nierynkowych
W. Budziński
ABSTRAKT | PDF
Determinanty wzrostu polskich przedsiębiorstw giełdowych
P. Grinberger, N. Nehrebecka
ABSTRAKT | PDF
Imigranci w Wielkiej Brytanii: skala dyskryminacji płacowej a pochodzenie
I. Jakubiak
ABSTRAKT | PDF
Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym
O. Komada
ABSTRAKT | PDF
Macro and microeconomic determinants of the EU firms’ export-market participation
A. Pierzak
ABSTRAKT | PDF
Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego
K. Rusiecki, A. Białek-Jaworska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001