ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wycena opcji na VIX – podejscie heurystyczne

J. Jabłecki, R. Kokoszczyński, P. Sakowski, R. Ślepaczuk, P. Wójcik

ABSTRAKT: W artykule przedstawiamy prostą parametryzację powierzchni zmienności w opcjach, których instrumentem bazowym jest zmienność implikowana z opcji na S&P 500 wyrażona indeksem VIX. W szczególności pokazujemy, że: (i) zmienność implikowana opcji ATM na VIX jest silnie skorelowana z uśmiechem zmienności opcji na S&P 500; (ii) zmienność implikowana ATM opcji na VIX zmniejsza się wykładniczo wraz z terminem wygaśnięcia opcji; (iii) uśmiech zmienności opcji na VIX daje się dobrze opisać za pomocą popularnego modelu zmienności stochastycznej SABR. Wykorzystując proste reguły kciuka opisane w pkt. (i)-(iii) można podać cenę (zmienność implikowaną) opcji na VIX o dowolnym terminie i cenie wykonania, otrzymując wartość zbliżoną do rynkowej.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 38

W numerze:

Social and economic determinants of higher education choices in Poland
T. Gajderowicz, G. Grotkowska, J. Mycielski, L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF
Monetary policy and nominal convergence in CEE countries with inflation targeting
Ł. Goczek, D. Mycielska
ABSTRAKT | PDF
Public sector wage premium in Poland: can it be explained by structural differences in employment?
G. Grotkowska, L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF
Wycena opcji na VIX – podejscie heurystyczne
J. Jabłecki, R. Kokoszczyński, P. Sakowski, R. Ślepaczuk, P. Wójcik
ABSTRAKT | PDF
Relationship between foreign direct investment stock and foreign portfolio investment stock. Do they really matter for GDP in Poland, Germany, and Great Britain?
J. Kania-Morales, R. Mróz
ABSTRAKT | PDF
The role of dynamics for trust development. An experimental study
E. Zawojska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2022
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016