ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Dlaczego nie może być kapitalizmu bez bezrobocia

I. Timofiejuk

ABSTRAKT: This article deals with the question: can there be a capitalist economy without unemployment? The authors answer is: the rate of unemployment can be higher or lower, but there is no capitalist way of management without the existence of unemployment. This is an immanent law of capitalism. It is proven from a historical point of view: worlds economic history did not note a country or period that would not have unemployment. But it is also proven on a theoretical ground making use of statements by C. Marx from the first volume of Capital and stating a thesis that the process of capitalistic utilization of accumulation and transforming it into a growth of productive system resembles a permanent process of forging a movable fixed capital into a higher absorption of capital.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 18

W numerze:

Dlaczego nie może być kapitalizmu bez bezrobocia
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Budżet ogólny Unii Europejskiej
B. Niedzielski
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie inteligentnych agentów w aplikacjach handlu elektronicznego: wirtualni asystenci
K. Kuligowska
ABSTRAKT | PDF
Badanie zachowania podmiotów względem oszczędności międzyokresowych
P. Kusztelak, Ł. Linek, M. Matysiak, E. Paśnicka, M. Pietrzak
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001