ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:


Informacja o zmianie tytułu

W imieniu Rady Naukowej, Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Tomasza Żylicza oraz pozostałych członków Komitetu Redakcyjnego kwartalnika Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo pragniemy poinformować o zmianie tytułu naszego czasopisma. Począwszy od pierwszego numeru za rok 2017 kwartalnik będzie nosił tytuł Central European Economic Journal i będzie wydawany wyłącznie w języku angielskim.  Redakcja oraz właściciel czasopisma, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, podjęli również współpracę z profesjonalnym wydawnictwem naukowym De Gruyter Open. Kolejne numery Central European Economic Journal będą dostępne poprzez platformę De Gruyter Open w trybie Open Access. 

Zapraszamy na nową stronę czasopisma www.ceej.wne.uw.edu.pl

Prosimy o składanie tekstów w nowym systemie, EDITORIAL MANAGER

Logowanie do systemu Editorial Manager

Najnowsze wydanie: 47

W numerze:

Underestimated or Overestimated: Matching Funtion Elasticities Biased Due to Worker Inflows and Outflows
E. Gałecka-Burdziak
ABSTRAKT | PDF
Do Entrants Take It All? The Evolution of Task Content of Jobs in Poland
W. Hardy, R. Keister, P. Lewandowski
ABSTRAKT | PDF
Does It Pay to Invest in the Education of Children?
J. Liwiński, E. Bedyk
ABSTRAKT | PDF
Applying Exogenous Variables and Regime Switching to Multi-Factor Models on Equity Indices
P. Sakowski, R. Ślepaczuk, M. Wywiał
ABSTRAKT | PDF
Aggregation with a Double Non-Convex Labor Supply Decision: Indivisible Private- and Public-Sector Hours
A. Vasilev
ABSTRAKT | PDF
Revisiting Conventional Wisdom: Does Financialization Have to Leave Sovereigns Subordinated?
A. Ząbkowicz, S. Czech
ABSTRAKT | PDF

SZUKAJ:ZŁOŻENIE TEKSTU
LOGOWANIE
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Jesteśmy obecni w następujących bazach:

Wydawanie kwartalnika Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo w roku 2016 w całości po angielsku finansowane w ramach umowy 719/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.