Early Warning System of the bankruptcy risk of building companies - a comparison of the discriminate analysis and the logit model

Karol Rusiecki, Anna Agnieszka Białek-Jaworska

Abstract


This article describes the issues of early warning of the risk of bankruptcy in the construction sector, comparing the discriminate analysis and the logit model. In a market economy, with ever-increasing competition and payment gridlocks, anticipating danger of bankruptcy of enterprises is gaining importance. This paper aims to build a discriminatory and logit model to predict the bankruptcy of construction companies on data from the period of economic downturn of a learning sample, consisting of 98 companies. The nature of application results of research carried out in the article on the learning sample relates to the use of the estimated model to predict the bankruptcy of enterprises in the Polish economy, in good times in the construction industry, on a test sample consisting of 44 construction companies for one year and two years before the bankruptcy. The study uses financial data from the information service EMIS and Polish Monitor B, of 71 construction companies that formally respectively in 2014 or 2013 (for the learning sample) and 2009 (for the test sample) filed for bankruptcy and 71 construction companies that continue to operate at least one year following the period considered.

References


Altman, Edward. I. 1993. Corporate financial distress. New York: John Wiley & Sons.

Appenzeller, Dorota i Katarzyna, Szarzec. 2004. "Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych". Rynek Terminowy (1): 120-128.

Aziz, Adnan M. i Humayon A., Dar. 2006. "Predicting corporate bankruptcy – where we stand?". Corporate Governance Journal 6(1): 18-33.

Coface. 2014. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2014 roku. Warszawa: dostęp online z dnia 2015-02-28: www.coface.pl.

Gajdka, Jerzy i Daniel, Stos. 1996. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatności przedsiębiorstwa na bankructwo, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

GUS. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2015.

Hadasik, Dorota 1998. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Hołda, Artur. 2001. "Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej". Rachunkowość (5).

Konarski, Roman. 2004. Regresja wielokrotna: diagnostyka i selekcja modelu regresji, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Korol, Tomasz i Błażej, Prusak. 2005. Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Warszawa: CeDeWu.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. 2015. Upadłości firm w Polsce – prognozy KUKE, Warszawa.

Kowalak, Robert. 2008. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Mączyńska, Elżbieta i Maciej, Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2., Warszawa 2006.

Mirowska, Dorota i Mirosława, Lasek. 2010. "Porównanie skuteczności modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej służących prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw". Optimum Studia Ekonomiczne (1): 73-90.

Nowak, Marek. 1998. Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Pociecha, Józef. 2005. Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Pociecha, Józef. 2014. Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Praca zbiorowa. 2015. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r., Warszawa: Instytut Ekonomiczny.

Praca zbiorowa. 2015. Test U Manna-Whitneya. Dostęp online z dnia 2015-06-07: http://pqstat.pl/?mod_f=mann-whitney.

Prusak, Błażej. 2004. Upadłość przedsiębiorstw – uwarunkowania i metody prognozowania (praca doktorska), Gdańsk: Difin (podano za:

Prusak, Błażej. 2005. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Prusak, Błażej. 2011. Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.

Ranking Gazele Biznesu, http://gazele.pb.pl/static/about; data dostępu: 23.07.2015 r.

Skrzypczyńska, Marta. 2013. "Cykl koniunkturalny w Polsce – analiza sektorowa". Bank i Kredyt 44 (2): 175-205.

Wędzki, Dariusz. 2005. "Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa". Badania Operacyjne i Decyzje (2): 59-81.

Wierzba, Dariusz. 2000. "Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne". Zeszyty naukowe 9.

Zelek, Aneta. 2003. "Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna". Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (3): 63-71.
DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/43/2015/126

Refbacks

  • There are currently no refbacks.