Determinanty wzrostu polskich przedsi?biorstw gie?dowych

Patrycja Grinberger, Natalia Nehrebecka

Abstract


Artyku? podejmuje problematyk? wzrostu polskich przedsi?biorstw gie?dowych w latach 1998-2012. W pierwszej cz??ci omiono teorie wzrostu przedsi?biorstw oraz dokonano przegl?du aktualnych bada? empirycznych. W cz??ci badawczej zaprezentowano analiz? czynnik wzrostu polskich spek gie?dowych, wykorzystuj?c systemowy estymator Uognionej Metody Moment. Zastosowano rnie? dynamiczny model probitowy w celu oceny wp?ywu poszczegnych zmiennych na szanse zostania firm? szybko rosn?c? w Polsce. Wyniki wskaza?y na istotny wp?yw zarno czynnik strukturalnych, finansowych, jak i makroekonomicznych na rozw firm w Polsce. Ujawni?y tak?e kluczow? rol? innowacyjno?ci w zapewnianiu szybkiego wzrostu polskich przedsi?biorstw.DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/43/2015/110

Refbacks

  • There are currently no refbacks.