ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:


Informacja o zmianie tytułu

W imieniu Rady Naukowej, Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Tomasza Żylicza oraz pozostałych członków Komitetu Redakcyjnego kwartalnika Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo pragniemy poinformować o zmianie tytułu naszego czasopisma. Począwszy od pierwszego numeru za rok 2017 kwartalnik będzie nosił tytuł Central European Economic Journal i będzie wydawany wyłącznie w języku angielskim.  Redakcja oraz właściciel czasopisma, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, podjęli również współpracę z profesjonalnym wydawnictwem naukowym De Gruyter Open. Kolejne numery Central European Economic Journal będą dostępne poprzez platformę De Gruyter Open w trybie Open Access. 


Najnowsze wydanie: 46

W numerze:

Introduction and Overview
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Innovation Intensity as a Driver of Firm's Internationalization Intensity: Evidence for Poland
T. Brodzicki
ABSTRAKT | PDF
Regional Variation in the Public Sector Wage Premium in Poland
G. Grotkowska
ABSTRAKT | PDF
Linear and Nonlinear Dynamics of Housing Price in Turkey
H. Karamelikli
ABSTRAKT | PDF
When Does the Integration of Mitigation and Adaptation in the Land Use Sector Actually Makes Sense?
M. López Ramírez
ABSTRAKT | PDF
The Impact of Monetary Policy and Agent Heterogeneity on Firm Financing Structure: Evidence from the USA
A. Malinowska
ABSTRAKT | PDF
Educational Mismatches and Earnings in Poland: Are Graduates Penalised for Being Overeducated?
L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF

SZUKAJ:ZŁOŻENIE TEKSTU
LOGOWANIE
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Jesteśmy obecni w następujących bazach:

Wydawanie kwartalnika Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo w roku 2016 w całości po angielsku finansowane w ramach umowy 719/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.