ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Zróżnicowanie wynagrodzeń wzdłuż rozkładu między sektorem publicznym a prywatnym w Polsce

P. Strawiński, A. Skierska

ABSTRAKT: W artykule poruszono problematykę międzysektorowego zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce. W literaturze wnioski odnośnie do kierunku zależności wynagrodzeń od sektora są niespójne. Celem było zbadanie sytuacji w Polsce. Dodatkowo, analizowano, jak kształtuje się luka międzysektorowa wzdłuż rozkładu wynagrodzeń. Użyto regresji kwantylowej i danych z Badania Struktury Wynagrodzeń według Zawodów w październiku 2012 roku. Rezultaty wskazują, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy sektora prywatnego. Wyniki dekompozycji Oaxaci−Blindera pokazały, że czynnik dotyczący różnic w charakterystykach pracowników odpowiada za przeważającą część międzysektorowej różnicy wynagrodzeń.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 44

W numerze:

Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych
T. Brzęczek
ABSTRAKT | PDF
Decomposition of carbon dioxide and sulphur oxides emissions intensity change in the European Union
M. Hnatyshyn
ABSTRAKT | PDF
Liberalizacja sektora gazowego w Europie. Czy Unia Europejska promuje skuteczne rozwiązania regulacyjne?
I. Opolska
ABSTRAKT | PDF
Prywatne finansowanie edukacji w Europie
M. Piekut
ABSTRAKT | PDF
Zróżnicowanie wynagrodzeń wzdłuż rozkładu między sektorem publicznym a prywatnym w Polsce
P. Strawiński, A. Skierska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ informacji o lokalnych i krajowych normach społecznych na wybory konsumentów dotyczące samodzielnego sortowania odpadów
K. Zagórska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001