ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego

K. Rusiecki, A. Białek-Jaworska

ABSTRAKT: W warunkach gospodarki rynkowej, przy stale rosnącej konkurencji i zatorach płatniczych, przewidywanie zagrożenia przedsiębiorstw upadłością zyskuje na znaczeniu. Celem artykułu jest zbudowanie modelu dyskryminacyjnego i logitowego do prognozowania upadłości przedsiębiorstw budowlanych na danych z okresu słabej koniunktury próby uczącej, składającej się z 98 przedsiębiorstw. Charakter aplikacyjny wyników badań przeprowadzonych w artykule na próbie uczącej dotyczy zastosowania oszacowanego modelu do prognozowania upadłości przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki, w okresie dobrej koniunktury w budownictwie, na próbie testowej składającej się z 44 spółek budowlanych na rok i dwa lata przed upadłością. W badaniu wykorzystano dane finansowe z serwisu informacyjnego EMIS oraz Monitora Polski B, na temat 71 spółek budowlanych, które formalnie odpowiednio w roku 2014 lub 2013 (próba ucząca) oraz 2009 (próba testowa) złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości, i 71 spółek budowlanych, które kontynuowały działalność co najmniej rok po badanym okresie.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 43

W numerze:

Znaczenie zmienności krańcowej użyteczności kosztu ponoszonego przez konsumenta dla wyceny dóbr nierynkowych
W. Budziński
ABSTRAKT | PDF
Determinanty wzrostu polskich przedsiębiorstw giełdowych
P. Grinberger, N. Nehrebecka
ABSTRAKT | PDF
Imigranci w Wielkiej Brytanii: skala dyskryminacji płacowej a pochodzenie
I. Jakubiak
ABSTRAKT | PDF
Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym
O. Komada
ABSTRAKT | PDF
Macro and microeconomic determinants of the EU firms’ export-market participation
A. Pierzak
ABSTRAKT | PDF
Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego
K. Rusiecki, A. Białek-Jaworska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001