ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym

O. Komada

ABSTRAKT: W artykule przeanalizowano skutki wzbogacania systemu repartycyjnego elementami systemu alimentacyjnego, wiążącego bezpośrednio wysokość emerytury z dzietnością. Jako alternatywny scenariusz interwencji państwa rozważono wprowadzenie subsydium obniżającego koszty wychowania potomstwa. Wyniki symulacji, wskazują jednoznacznie, że każda z zaproponowanych interwencji rządu wpływa pozytywnie na dobrobyt społeczny. Efektywność zastosowanego rozwiązania zależy od preferencji agentów i stopnia substytucji pomiędzy potomstwem a konsumpcją.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 43

W numerze:

Znaczenie zmienności krańcowej użyteczności kosztu ponoszonego przez konsumenta dla wyceny dóbr nierynkowych
W. Budziński
ABSTRAKT | PDF
Determinanty wzrostu polskich przedsiębiorstw giełdowych
P. Grinberger, N. Nehrebecka
ABSTRAKT | PDF
Imigranci w Wielkiej Brytanii: skala dyskryminacji płacowej a pochodzenie
I. Jakubiak
ABSTRAKT | PDF
Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym
O. Komada
ABSTRAKT | PDF
Macro and microeconomic determinants of the EU firms’ export-market participation
A. Pierzak
ABSTRAKT | PDF
Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego
K. Rusiecki, A. Białek-Jaworska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001