ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wpływ konsolidacji i koncentracji sektora bankowego na poziom cen w bankach. Przykład Stanów Zjednoczonych

S. Kozak

ABSTRAKT: Consolidation leads to the higher concentration of the banking sector. Developments of ICT and electronic banking, on the one hand enable to create extended banking organizations, but on the other hand expand boundaries of the local banking market and the range of banking products. This research, which was conducted on the group of top 50 US banks for the period of 1994–2005, shows that there is a positive, although weak, correlation between the banking market concentration and the price level. Moreover, the research indicates the level of non-interest costs, as an important determinant of the increase of lending interest rates. Factors responsible for the reduction of lending rates are: the value of banking assets, the value of non-interest earnings, and the level of development of local real and financial sectors. The general outcome of the research suggests that the analysis of market effects of the bank merger should not be focused only on the relationship between the banking market concentration and the level of prices, but on the feasibility of improvements in the cost and revenue structures, resulted from expansion of the bank's network and the range of services. Consolidation may lead to reduction of overhead costs and banking prices. However, too broad expansion, may be a source of unexpected costs and force banks to raise lending rates and service charges, limit their competitiveness and put threat on the stability of the future operations.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 21

W numerze:

Uspołecznienie rynku a proces globalizacji. Przypadek funduszy emerytalnych
A. Ząbkowicz
ABSTRAKT | PDF
Kontraktowanie i koszty transakcyjne w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ujęcie w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
L. Rojewski
ABSTRAKT | PDF
Kapitał społeczny a instytucje - konceptualizacja i relacje
B. Łopaciuk-Gonczaryk
ABSTRAKT | PDF
Funkcjonalność modeli scoringowych i ratingowych w świetle implementacji nowych uregulowañ
B. Pawłowska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ konsolidacji i koncentracji sektora bankowego na poziom cen w bankach. Przykład Stanów Zjednoczonych
S. Kozak
ABSTRAKT | PDF
Kryzys walutowy w Meksyku w latach 1994–1995
K. Spirzewski
ABSTRAKT | PDF
Jakość oferty polskich ośrodków narciarskich
D. Chudy-Hyski, K. Cieślikowski, M. Żemła
ABSTRAKT | PDF
Próba weryfikacji hipotezy Easterlina
M. Szlaga, P. Żukowski
ABSTRAKT | PDF
Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów ekonomicznych on-line
R. Borowski, T. Kopczewski, P. Kowal
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001