ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies

M. Najda, K. Wach

ABSTRAKT: The article elaborates on conditions for SMEs in the EU and Poland as far as integrated EU business environment is concerned. It also focuses on the important role of the EU policy and integrated business environment on the cooperation strategies among SMEs. Although it was not the intention of the EU, the integration process favours Large-sized Enterprises in the run for market success. Yet, it does not mean that SMEs are on the lost position. Owing to the EU integration, value creation processes take place within transnational or interregional networks of suppliers, customers, competitors. Nowadays, more and more products offered on the worldwide market are becoming effects of complex systems. The analysis of detailed effects of that influence should be the subject of further research. e

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 17

W numerze:

Światowy fenomen chińskiej dynamiki ekonomicznej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Mobilność oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce
Z. Liberda, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Teoretyczne przesłanki ograniczonej skuteczności sterylizowanych interwencji walutowych
A. Koronowski
ABSTRAKT | PDF
Metody oceny efektywności operacyjnej banków detalicznych
A. Kulczycki, D. Sikora
ABSTRAKT | PDF
Gender Wage Gap in Urban China
Y. Ni
ABSTRAKT | PDF
Tendencje na rynku nieruchomości biurowych
B. Śliwiński
ABSTRAKT | PDF
Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies
M. Najda, K. Wach
ABSTRAKT | PDF
Euro a gospodarka Polski
K. Chodorowicz, M. Dwórznik
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001