ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Gender Wage Gap in Urban China

Y. Ni

ABSTRAKT: This paper analyses the gender wage gap and returns to education in urban China using data collected from Fangshan, Beijing. The traditional Oaxaca decomposition shows that the unexplained part seems to dominate the gender wage gap in urban China. The Appleton decomposition, which takes into account sectoral location, shows that the gender gap is mostly within sector and most of the intra-sector wage gap is unexplained. The gender pay differential due to sectoral location is small; in fact, the overall sectoral location favours female in urban China.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 17

W numerze:

Światowy fenomen chińskiej dynamiki ekonomicznej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Mobilność oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce
Z. Liberda, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Teoretyczne przesłanki ograniczonej skuteczności sterylizowanych interwencji walutowych
A. Koronowski
ABSTRAKT | PDF
Metody oceny efektywności operacyjnej banków detalicznych
A. Kulczycki, D. Sikora
ABSTRAKT | PDF
Gender Wage Gap in Urban China
Y. Ni
ABSTRAKT | PDF
Tendencje na rynku nieruchomości biurowych
B. Śliwiński
ABSTRAKT | PDF
Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies
M. Najda, K. Wach
ABSTRAKT | PDF
Euro a gospodarka Polski
K. Chodorowicz, M. Dwórznik
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001