ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Dług komunalny polskich samorządów na tle krajów Unii Europejskiej

A. Alińska

ABSTRAKT: The object of the paper was presentation of the premises and trends of changes in the communal debt in Poland as assessed against the background of the relative values generated by the selfgovernments in the European Union countries. Basic quantities and indicators illustrating the situation of the Polish and the EU selfgovernments were presented. The comparison permits to ascertain that the condition, structure and size of the communal debt of the Polish selfgovernment units are kept on a good level and practically do not exert any adverse influence on the magnitude of the state's public debt. The mean level of the communal debt's share in the whole value of the public debt amounts in the European Union to 8.6% and in Poland to 4.1%. Over the last few years, however, many EU countries were introducing restrictive regulations, together with sanctions for tolerating budgetary deficits in operational activities, which is expected to lead to reduction in the debt value in those countries. Whereas in Poland opposite trends are showing up.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 15

W numerze:

Unia Ekonomiczna i Monetarna - wyzwania fiskalne: wnioski dla nowych krajów członkowskich UE
S. Bukowski
ABSTRAKT | PDF
Dług komunalny polskich samorządów na tle krajów Unii Europejskiej
A. Alińska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ rezerw na rentowność publicznych spółek akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Europeizacja polskiej polityki ekologicznej na przykładzie dyrektywy azotanowej
Z. Karaczun
ABSTRAKT | PDF
Arabia Saudyjska na drodze przemian. Próba budowy gospodarki otwartej na Świat
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym
D. Mongiało
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje zakupów impulsywnych w hipermarketach na podstawie modelu monopolu wieloproduktowego
L. Morawski, A. Pugacewicz
ABSTRAKT | PDF
Pojęciowo-definicyjne zagadnienia polityki celnej w teorii i praktyce
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Szwedzki model państwa dobrobytu: upadek czy adaptacja?
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001