Open Journal Systems


Ekonomia

"Ekonomia" jest czasopismem wydawanym przez Wydzia? Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naszymi autorami s? wybitni specjali?ci z r?nych dziedzin ekonomii i innych nauk spo?ecznych, pracuj?cy na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj