Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36 (2014): Ekonomia Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej Abstract
Aneta Maria Dzik-Walczak
 
Vol 43 (2015): Ekonomia The effects of non-constant marginal utility of cost for public goods valuation Abstract
Wiktor Budziński
 
Vol 37 (2014): Ekonomia The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries Abstract
Kristóf Gyódi
 
Vol 46 (2016): Ekonomia The impact of monetary policy and agent heterogeneity on firm financing structure – evidence from the USA Abstract
Anna Paulina Malinowska
 
Vol 38 (2014): Ekonomia The role of dynamics for trust development. An experimental study Abstract
Ewa Zawojska
 
Vol 42 (2015): Ekonomia The state as an entrepreneur: reorientation of the economic policy of the Republic of Poland in late 1930s and the development of state capitalism Abstract
Piotr Koryś
 
Vol 45 (2016): Ekonomia Theories of Well-being and Interpersonal Comparability Abstract
Tomasz Kwarciński
 
Vol 41 (2015): Ekonomia To What Extent Do Social Benefits and Income Tax Alter Income Distribution in Poland? Abstract
Ewa Aksman
 
Vol 47 (2016): Ekonomia Underestimated or overestimated: the matching function elasticities biased by worker inflows and outflows Abstract
Ewa Gałecka-Burdziak
 
Vol 41 (2015): Ekonomia Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą Abstract
Elżbieta Anna Szczygieł
 
Vol 42 (2015): Ekonomia Was it all worth it? On the value of tertiary education for generation ’77 in Poland Abstract
Leszek Wincenciak
 
Vol 46 (2016): Ekonomia When Does the Joint Implementation of Mitigation and Adaptation in the Land Use Sector Actually Makes Sense? Abstract
Martin Lopez
 
Vol 41 (2015): Ekonomia Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej Abstract
Bogusław Czarny
 
Vol 44 (2016): Ekonomia Wpływ informacji o lokalnych i krajowych normach społecznych na wybory konsumentów dotyczące samodzielnego sortowania odpadów Abstract
Katarzyna Zagórska
 
Vol 41 (2015): Ekonomia Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW Abstract
Paweł Fiedor, Artur Hołda
 
Vol 36 (2014): Ekonomia Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy – analiza krajów OECD Abstract   PDF
Mahri Hamydova
 
Vol 37 (2014): Ekonomia Wpływ zmian stopy referencyjnej NBP na zmiany wartości i zmienność indeksu WIG20. Abstract
Kamil Saba, Janusz Adam Kudła
 
Vol 39 (2014): Ekonomia Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw Abstract
Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak, Tomasz Gajderowicz, Ewelina Wirtek
 
Vol 35 (2013): Ekonomia Wspierać edukację czy przeciwdziałać przestępczości? – pośrednie determinanty wzrostu w kontekście nierówności dochodowych Abstract
Magdalena Smyk, Joanna Tyrowicz
 
Vol 39 (2014): Ekonomia ZJAWISKO KASKADY INFORMACYJNEJ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Abstract
Justyna Brzezicka
 
Vol 40 (2015): Ekonomia Znaczenie sektorów usług wiedzochłonnych w krajach Unii Europejskiej. Abstract
Malgorzata Zieba
 
Vol 44 (2016): Ekonomia Zróżnicowanie wynagrodzeń wzdłuż rozkładu między sektorem publicznym a prywatnym w Polsce. Abstract
Pawel Strawinski, Agnieszka Skierska
 
Vol 35 (2013): Ekonomia Zwrot z mobilności zawodowej w Polsce Abstract
Pawel Strawinski, Marcin Wroniewicz
 
51 - 73 of 73 Items << < 1 2 3